Viktig informasjon til jegerprøvedeltakere 

Ved påmelding vil du også få informasjon om kurset tilsendt på e-post.


Våre kurs i Tromsø avholdes i lokaler i Fløyahallen. Klikk på bildet over for kart og veibeskrivelse. Adressen er Dramsvegen 206.

Norges Jegerforbund gjennomfører kurs over hele Norge inkludert Svalbard. Ta kontakt med oss om du ønsker å få avholdt kurs på ditt hjemsted.

Husk å laste ned appen "Jegerprøveeksamen", og registrer deg når kurset starter.

Du finner mer info her.

Hvordan får jeg tatt jegerprøveeksamen?

Meld deg på et kurs:

Det arrangeres jegerprøvekurs i de fleste kommuner i Norge. En oversikt over godkjente arrangører finnes du hos Miljødirektoratet. Sjekk kurskalenderen til Norges Jegerforbund og meld deg på kurs.

For å ta eksamen må du ha deltatt på ni (9) kurssamlinger. Lenke til studieplan for jegerprøvens obligatoriske kurs

Last ned appen "Jegerprøveeksamen":

For å kunne ta eksamen må du laste ned appen "Jegerprøveeksamen" i App Store eller Google Play. Appen brukes både til registrering for eksamen, betaling av eksamensgebyr og gjennomføring av eksamen. Eksamensgebyr til Miljødirektoratet er på kr 360,-

Registrer deg for eksamen i appen:

For å kunne ta eksamen må du registrere deg. Dette gjøres i appen du nettopp lastet ned.

VIKTIG: Du må legge inn personopplysningene dine og velge hvilken kommune du ønsker å ta eksamen i.

Logg inn i appen:

Etter registrering blir det sendt brukernavn og passord for innlogging i appen på SMS og e-post. Det er viktig at du tar vare på brukernavnet og passordet. Logg inn i appen for å sjekke deltakelsen din på kurssamlingene.

Betal eksamensavgift:

Alle som skal ta jegerprøveeksamen må betale eksamensgebyr først. Dette gjør du i appen med kort eller Vipps.

Ta eksamen:

Møt opp til eksamen hos kommunen, sted og dato og klokkeslett har du fått av instruktøren

Husk å ta med:
Oppladet mobil eller nettbrett hvor du har installert appen
Brukernavn og passord for å logge inn i appen
Gyldig legitimasjon
For å få starte eksamen må du ha gjennomført hele kurset og betalt eksamensgebyret.

Jegeravgiftskortet er nå digitalt.

Du får melding i Altinn eller brev i posten om betaling av jegeravgiften etter bestått jegerprøveeksamen. Jegeravgiften betales på Min jegerside. Ditt digitale jegeravgiftskort finner du i appen "Min jegerdokumentasjon" og på Min jegerside etter betaling.

Har du bestått eksamen mellom 1. januar og midten av mars, får du informasjon i sistehalvdel av mars.

Ungdom under 16:

Har du ikke fylt 16 år når du består eksamen, vil du først få informasjon om betaling av jegeravgift i siste halvdel av mars det året du fyller 16 år.

INFORMASJON FØR KURSSTART:

Jegerprøvekurs instruktør Einar Mellomgård er en del av Norges Jegerforbund.

Norges Jegerforbund vi rette opp en misforståelse man ofte hører fra publikum, «det har ikke og er ikke» inngått noen form for avtale fra Miljødirektoratet mellom noen jeger og fiskeforeninger eller jegerforbund eller lag og foreninger for gjennomføring av de obligatoriske jegerprøvekurset i Norge.

Miljødirektoratet har inngått avtale med «5 studieforbund» for gjennomføring av de obligatoriske jegerprøvekurset. I tillegg har skoleverket for sine elever og Forsvaret for sine soldater tillatelse til å arrangere det obligatoriske kurset.

Kursarrangør kan kreve kursavgift for obligatorisk kurs.

Studieforbundet Næring og Samfunn er studieforbundet for Norges Jegerforbund for gjennomføring av de obligatoriske jegerprøvekurset i Norge.

 • Norges Jegerforbund avholder et stort antall obligatoriske jegerprøvekurs gjennom hele kalenderåret for alle de som ønsker og ta jegerprøven.
 • Norges Jegerforbund har ingen avbestillingsgebyr om man ikke møter opp ved kursstart.
 • Norges Jegerforbund avholder sine kurs i kurslokaler som er tilrettelagt for rullestolbrukere.
 • Norges Jegerforbund tilrettelegger for at alle kursdeltakere som starter opp på et av våre obligatoriske jegerprøvekurs skal kunne få gjennomført hele jegerprøvekurset og blir meldt opp til eksamen samme år.

Kursdeltaker på våre obligatoriske jegerprøvekurset som får for mye fravær grunn «sykdom» / «arbeidstid eller fritid» ikke passet inn med alle kursdagene, vil da få tilbud om å kunne gjennomføre de samlingene som mangler på et av våre obligatoriske jegerprøvekurs som gjennomføres senere samme år uten pristillegg.

Arrangører/instruktører som kun gjennomfører «et jegerprøvekurs hvert år»kan det medføre til at kursdeltakerenved sykdom eller fravær fra pålagt oppmøte ikke vil kunne få gjennomført hele jegerprøvekurset med sin instruktør samme år.

Norges Jegerforbund vil med sine erfarne og dyktige instruktører med lang jakt- og kurserfaring og som foredragsholder vil kunne gi deg det grunnlaget du trenger for å starte din jegerkarriere, og kunne sette deg i stand til å avlegge godkjent eksamen til jegerprøven.

Deltakere på Norges Jegerforbund sine kurs og arrangementer er selv ansvarlig for å ha gyldig reise og ulykkesforsikring.

Nye jegere må ta jegerprøven:

Alle som er fylt 16 år, og som ikke er registrerte i Jegerregisteret, må bestå jegerprøven før de utøver jakt, felling eller fangst. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen.

Det obligatoriske kurset er på 30 timer, og du kan avlegge eksamen fra det kalenderåret man fyller 14 år.

Jegerprøvekurset kan også være et godt oppfriskningskurs for deg som har jaktet tidligere og trenger oppdatering på lover og regler.

Jegerprøvekursene våre er også blitt populært og gi som bryllupsgave, julegave, bursdagsgave, konfirmasjonsgave og gave fra arbeidsgiver til sine ansatte, eller som gave i andre anledninger.

Jegerprøven kan man ta uten å binde seg opp som medlem og motta medlemskrav hvert år fra lag eller Jegerforeninger.

Jegerprøvekurset kan man ta uten å ha våpen.

Som jegerprøvekandidat hos Norges Jegerforbund vil du få innblikk i jegerens verden og du får en rik innsikt i naturen og dyrelivet.

I tillegg til teori blir du med på praktiske dager ute hvorav en av dagene er avsatt til leirdueskyting og rifleskyting.

 • Alle våpen er av nyere dato som brukes på banene.
 • Alle våre kandidater vil oppnå og få opplevelsen avog «treffe leirdua» på hagelskytingen.
 • Alle våre kandidater vil oppnå og «treffe blink» med rifla.
 • Som jegerprøvekandidater hos Norges Jegerforbund, tilbyr vi våre kandidater også å skyte med storviltrifle.

Kurspris:

Kurset koster kr 2000, - og i kursprisen er all undervisning- leie av våpen - ammunisjon og leirduer inkludert.

Faktura: Faktura på kursavgiften sendes ut på e-post ca. 10 dager før kursstart.

Merk innbetalingen med: «fakturanummeret eller navn på kursdeltakeren»

Betalingsfrist: Første kursdag hvis ikke annet er avtalt.

Bekreftelse for betalt kurs: fremvises for instruktøren på første kursdag. eks. dokumentert skjermdump/bilde på mobilen av kvittering.

INFO OM PÅMELDING:

Ved påmelding på våre kurs må vi ha fullt navn-adresse-poststed - mobilnummer og emailadresse til deltakeren.

 • Deltakeren vil da komme inn på deltakerlistene på første ledige kurs vi avholder, hvis ikke annet er avtalt.
 • Deltakeren vil da motta mail som bekrefter at han/hun ligger inne på deltakerlisten.
 • Erfaringsmessig fyller våre populære jegerprøvekurs meget raskt, og vi anbefaler at du ikke venter for lenge før du melder deg på.
 • Er kurset fullt vil deltakeren motta mail når neste kurs er satt opp og informasjon om kurset.
 • Si gjerne i fra til venner og bekjente som du tror kan være interessert i å ta jegerprøvekurs.
 • Ved tap av retten til å utøve jakt og fangst etter rettskraftig dom er fradømt retten til å drive jakt og fangst, jf. straffeloven av 20. mai 2005 nr. 28 § 56, må avlegge ny jegerprøve for å bli registrert som jeger. Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen, jf. § 8. Begge må gjennomføres på nytt for å bli registrert som jeger. Jegerprøveeksamen kan gjennomføres inntil 3 måneder før fradømttida utløper.

En meget lav strykprosent er et kvalitetsstempel på at vi avholder svært gode kurs - hos oss er du i de beste hender.

Evalueringsskjema: Det utleveres evalueringsskjema etter endt kurs hvor vi ønsker tilbakemelding på gjennomføringen av kurset.

Vær oppmerksom på at det kan ta tid fra du melder deg på kurs til du har bestått eksamen og får jegeravgiftskort og får kjøpe deg våpen til du kan gå ut på jakt.

Behandling av våpensøknadertar litt tid hos politiet:

Noen «venter helt inn mot høsten for å melde seg på jegerprøvekurs», som kan medføre at de kan få problemer med våpenkjøp og trenings tid med våpenet før jaktsesongen starter.

Våpensøknad finner du inne på Politiet: https://www.politiet.no/tjenester/vapen/soke-om-tillatelse-til-vapen/


LÆREMIDLER:

Allerede nå kan man skaffe deg et forsprang på kurset ved å bruke jegerprøveboka og starte med å sette seg inn i innholdet. Det er flere forlagsom gir ut jegerprøvebøker, alle inneholder pensumet. Jegerprøveboka kan kjøpes hos bokhandelen eller på nette, eventuelt låne eller leie den på biblioteket.

Jegerprøvebøker selges ikke på kurset.

Ved gjennomført kurs må du ta kontakt med din kommune for å melde deg opp til eksamen, ved at du tar kurset hos oss slipper du det. Vi melder vi deg opp til første gangs eksamen rett etter gjennomført kurs i den kommunen kurset blir gjennomført i.

Eksamen:

Det er kommunene som har ansvaret for å gjennomføre den elektroniske eksamen.

Eksamensoppgaven består av 50 spørsmål med tre svaralternativer hvor minst 40 må besvares korrekt.

Etter å ha gjennomført og bestått jegerprøven, blir du registrert i Jegerregisteret. Det gir deg rett til å utøve selvstendig småviltjakt og fangst, dersom du er fylt 16 år. Du kan utøve selvstendig storviltjakt fra du er fylt 18 år.

Personer som er fast bosatt i utlandet:

Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke å avlegge jegerprøven, mot at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i hjemlandet.

Opplæring i jakt og fangst:

Den som i løpet av kalenderåret fyller 14 år og fram til fylte 16 år, kan delta i småviltjakt med våpen og delta i fangst av villmink, mår, rype, kråkefugl og måker i opplæringsøyemed når vedkommende har samtykke fra foreldre eller foresatte og er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år.

Fra det kalenderåret du fyller 16 år og frem til fylte 18 år, kan du, dersom du har bestått jegerprøven og skyteprøven for storviltjegere, delta i opplæring på storviltjakt med våpen.

Vilkåret er at du har samtykke fra foreldrene dine, eller andre foresatte, og at du er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år.

Tilsynspersonen må ha drevet med jakt, betalt jegeravgift i minst tre år og ha mulighet til å kontrollere og instruere deg når du er under opplæring. Tilsynspersonen må også ha tillatelse fra grunneier.