Kurs og foredrag

Dette er noen av kursene vi gjennomfører:

  • Jegerprøvekurs
  • Jaktlederkurs
  •  Forvaltning av hjortevilt
  • «Fra skudd til åsted»
  • Ettersøkskurs
  • Sporleggingskurs med treningsspor hund fører.
  • ID- kurs for ettersøk
  • Parteringskurs av hjortevilt med foredrag om sykdommer på hjortevilt
  • Hvordan bygge opp et grunneierlag/utmarkslag

Norges Jegerforbund er medlem i Studieforbundet Næring og Samfunn. Norges Jegerforbund gjennomfører kurs over hele Norge inklusiv Svalbard

Ta kontakt med oss om du ønsker å få avholdt kurs på ditt hjemsted.