Om Norges Jegerforbund


Norges Jegerforbund jobber med et tettere samarbeid mellom de nordiske jegerforbundene, og vi formidler kompetanse innen jakt og friluftslivet.

Norges Jegerforbund tilbyr kompetanse innenfor jakt og friluftsliv, forvaltning av hjortevilt og ettersøk til skoleverket, det offentlige og næringsliv, lag og foreninger og andre interesserte. Det kan være etater, bedrifter, grunneierlag/utmarkslag, hundeklubber eller andre relevante lag og foreninger.

Norges Jegerforbund er medlem i Studieforbundet Næring og Samfunn. Norges Jegerforbund gjennomfører kurs over hele Norge inkludert Svalbard.

Ta kontakt med oss om du ønsker å få avholdt kurs på ditt hjemsted.

Våre instruktører har mangeårig erfaring innen jakt, ettersøk og forvaltning.